a

Övrigt

Analoga instrument – manometrar, hydrometrar, termohydrometrar, kapillärrörstermometrar, bimetalltermometrar, rökgastermometrar

De analoga instrumenten är mekaniska och avsedda för mätning av tryck och temperatur. Vid mätning av tryck har instrumenten inbyggt kännande organ i form av bourdonfjäder eller membran medan instrumenten för temperaturmätning har kännande organ i form av vätskefylld bulb eller bimetall, vars storlek och form bestäms av den aktuella applikationen.

Instrumentens utseende varierar mycket alltefter användningsområde, såsom:
rektangulära…….62x11mm, 58x25mm
kvadratiska……..45x45mm, 55x55mm
runda……………..d37, d40, d42, d52, d60, d80, d100, d150mm
De med diameter 60-150mm kan förses med främre eller bakre fästfläns.
Mätområdena sträcker sig för tryck från -1…0 upp till 0…1000bar, eventuellt med dubbelgradering i PSI eller MPa.
Termometrarna utförs med skalor från -40…+40°C till 0…+500°C.
Bimetalltermometrarna har i allmänhet bakåtriktad känselkropp med olika längd från 50 till 300mm med eller utan dykrör eller fästfläns.
Termometrarna med bulb har kapillärrörslängd från ca 500 till 3000mm av koppar eller rostfritt stål. Oftast är kapillärledningen försedd med plastmantel eller annan typ av skydd.