a

Termohydrometrar

Instrumenten är mekaniska och avsedda för mätning av temperatur och tryck.

600113

Termohydrometer TRP63VI
Ø 63 mm, 0-120 °C, 0-4,0 Bar, 1/2″G anslutning bakåt