a

Frys

Evco elektroniska termostater serie EV3 för frysapplikationer

Benämning

Beskrivning

Ersätter

Benämning

EV3B23N7

Beskrivning

Frystermostat, 230 V
3 reläer, 2+1 givare

Ersätter

EVK203

Benämning

EV3B24N7

Beskrivning

Frystermostat, 230 V
4 reläer, 2+2 /3+1 givare
Relä 4 till larm, belysning, fläkt mm

Ersätter

EVK204

Benämning

EV3294N9

Beskrivning

Frystermostat, HACCP 230 V
4 reläer 10/8/5/5 A, 4 givare NTC/PTC/kontakt
Bluetooth/RTC förberedd via TTL serieport

Ersätter

Snabbinstruktion för åtkomst till EV3 parameterlista

SET 4 sekunder UNL Låser upp instrumentet
SET 4 sekunder PA Kodlåsläge
SET 1 sekund 0 Pil ner til -19
SET 1 sekund SP Parameterläge
Pil upp 1 sekund CA1 Första parametern

Bryt strömmen för att spara Loc Låser instrumentet