a

Kyl

Evco elektroniska termostater serie EV3 för kylapplikationer

Benämning

Beskrivning

Ersätter

Benämning

EV3B21N7

Beskrivning

Kyl- och värmetermostat, 230V
1 relä, 1+1 /2+0 givare
Givare 2 till dörrkontakt alternativt förångar- eller kondensortemperatur

Ersätter

EVK-201, 211, 241, 401

Benämning

EV3B22N7

Beskrivning

Kyltermostat, 230 V
2 reläer, 2 givare
Givare 2 till förångare alternativt kondensor. Relä 2 till avfrostning, fläkt, larm alt. belysning

Ersätter

EVK202

Benämning

EV3292N7

Beskrivning

Kyltermostat HACCP 230V
2 reläer 12/8 A, 2/3 givare NTC/PTC/kontakt
Bluetooth/RTC förberedd via TTL serieport

Ersätter

Benämning

EVK242N7

Beskrivning

Kyl- och värmetermostat, 230V
2 reläer Slutande 10 A & Vx 8 A. Max 10 A
2 givare NTC (PTC)
2 oberoende reglerkurvor för kyl/värme
Avfrostningsparametrar

Ersätter

Snabbinstruktion för åtkomst till EV3 parameterlista

SET 4 sekunder UNL Låser upp instrumentet
SET 4 sekunder PA Kodlåsläge
SET 1 sekund 0 Pil ner til -19
SET 1 sekund SP Parameterläge
Pil upp 1 sekund CA1 Första parametern

Bryt strömmen för att spara Loc Låser instrumentet