a

Insticksgivare

Våra insticksgivare finns som PTC eller NTC givare.

Lagerförda modeller

430733 PTC insticksgivare böjd nål 90
433038 NTC insticksgivare böjd nål 90