a

Instickstermostater

Överhettningsskydd – Kapillärrörstermostater – Panntermostater – Anliggningstermostater

Plastkåpa med keramiskt kontakthus med kapillärrör och tillhörande vätskefylld bulb.
Finns som enbart övertemperaturskydd, reglertermostat eller som kombi med båda funktionerna i samma kåpa.

860004 Övertemperaturskydd TU-D-RM-DT +95C 1500 PVC
860034 Termostat TU-10B-DT+J 30-90C med hus och dykrör D7/8 1/2″
860035 Termostat TU-10B-DT+J 30-90C D10 1/2″
860039 Termostat TU-D-DT+J 30- 90C med hus 2,5m PVC..LP 2129
860040 Anliggningstermostat TU-SC-DT+J 30-90C med hus RSK-GODK. LP 996 IP40
860042 Termostat TU-10B-DT+J 30-90C med dykrör RSK LP2149
860199 Termostat och övertemperaturskydd TU-COMBI 30/90C D6 FIX +95 med vit plastkåpa och dykrör
860200 Termostat och övertemperaturskydd TU-COMBI 30/90C D12 FIX +95 med vit plastkåpa och dykrör