a

Kapillärrörstermostater

Kapillärrörstermostater – Instickstermostater – Anliggningstermostater

Vanligtvis keramiskt kontakthus med kapillärrör och tillhörande vätskefylld bulb.
Termostater med bulbsystem har den fördelen att kapillärledningen mellan bulben och kontakthuset kan vara upp till 3000 mm lång, varigenom kontakthuset kan placeras avskilt från mätpunkten.
Olika temperaturområden från -35 till +300°C.
Kontakthuset kan vara öppet för inbyggnad i kontrollpanel eller försett med plastkåpa med ratt och indexskiva för öppet montage.

Reglertermostater kan beställas för följande arbetsområden:
-35….+35°C
+4….+40°C
+30….+90°C
+30….+110°C
+50….+220°C
+50….+300°C
OBS! Enbart ett begränsat urval termostater lagerhålls!