a

Övertemperaturskydd

Övertemperaturskydd av kapillärrörstyp
Panntermostater – Anliggningstermostater

Vanligtvis keramiskt kontakthus med kapillärrör och tillhörande vätskefylld bulb.
Termostater med bulbsystem har den fördelen att kapillärledningen mellan bulben och kontakthuset kan vara upp till 3000 mm lång, varigenom kontakthuset kan placeras avskilt från mätpunkten.
Olika temperaturområden från -35 till +300°C.
Kontakthuset kan vara öppet för inbyggnad i kontrollpanel eller försett med plastkåpa för öppet montage.

Överhettningsskydd har en fast inställd bryttemperatur med manuell återställningsknapp.
Skyddet kan återställas när temperaturen sjunkit 30-40°C under bryttemperatur.

Enbart ett begränsat urval övertemperaturskydd lagerhålls!