a

Värmestavar

Stavarna finns i två varianter, 120mm resp. 240mm långa.
Stavarna har en diameter på 12mm och levereras med 3m resp. 4m lång Cu-silikonkabel (3×0,75mm).
Effekten i 16-gradigt vatten är 110W resp. 330W.
Stavarna är av PTC och självreglerande.

420109 Värmestav PTC, 300/75W, 12x240mm, 3 m kabel
420110 Värmestav PTC, 100/35W, 12x120mm, 4 m kabel